Βαρβαριστί G.U.T.

Στην βαρβαρική υποτίθεται ότι είναι η προσπάθεια να ενοποιηθούν υπό μία γραμμή πλεύσης όλα τα λήμματα της Πρώην Ανεγκυκλοπαίδειας νυν Φρικηπαίδειας, το οποίο προφανώς έχει αποδειχτεί ότι πιθανώς και να γίνεται από Κάποιον Άλλο.

Στην παρωδία (βλέπε wikipedia), θεωρείται ότι είναι η ενοποίηση όλων των πεδίων υπό 1α κοινή θεωρία.

Κοτσάνες. Όλοι ξέρουν ότι το πρόβλημα το έλυσε ο Προβελέγγιος με Διχοτόμηση Διαφορικών Συνελικτικών Αναπνοών του 34ου Τσάκρα.

ΞαδέρφιαΕπεξεργασία