“Η εξέλιξη θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια στην παγκόσμια κυριαρχία των πιθήκων. Μου το είπε ο ίδιος ο Θεός, μια μέρα που άρχισα έναν πόλεμο.”

- Γεώργιος Βους για την ψευδοεπιστήμη της Εξέλιξης


“Δημιουργώ, άρα υπάρχω. Υπάρχω, οπότε καλά θα κάνω να κάτσω να δημιουργήσω...”

~ Ο Όσκαρ Ουάιλντ για τον Δημιουργισμό


Ο Δημιουργισμός είναι μία (ας το πει κανείς) επιστημονική υπόθεση σύμφωνα με την οποία η ζωή, οι άνθρωποι, τα δέντρα, οι ιπποπόταμοι, η διάρροια, ο οττινανισμός και γενικώς τα πάντα έχουν προέλθει από ένα ανώτερο ον ή θεότητα το οποίο στοχάζεται με υλικό το άτμητο, αναποδόσιμο επί πληροφορίας, αδιαφοροποιήσιμο (ώστε να την αποτυπώσει) και αδιαδικαστικό άυλο τίποτα, βάσει αναίτιας μα ανθρωποκρατικά επιθυμητής μαγείας. Υπάρχουν μέχρι σήμερα περίπου εξήντα χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα μία αποδείξεις που στηρίζουν την θεωρία, αλλά μία μειοψηφία νεο-δαρβινιστών θεολόγων τις διαψεύδουν συστηματικά προκειμένου να προωθήσουν την επιστημονική τους ιδέα ότι ο άνθρωπος είναι στην πραγματικότητα ένας ομιλών πίθηκος (το οποίο κατά σύμπτωση όντως υποστηρίζεται από απόδειξη και μπορούμε να το δούμε να συμβαίνει, αλλά όταν έχεις πίστη, τι να σου κάνει η απόδειξη;).

Επιχειρήματα υπέρ του δημιουργισμούΕπεξεργασία

 • Η Βίβλος. Οι Δαρβινιστές δεν λαμβάνουν υπόψη τους το λόγο του Θεού όπως αυτός καταγράφεται στη Βίβλο. Ο Θεός όμως είπε ξεκάθαρα ότι μέσα σε έξι μέρες έφτιαξε τον κόσμο και κανείς δεν μπορεί να τα βάλει με τον λόγο του Κυρίου. Αν Εκείνος λέει ότι τον έφτιαξε, ποιοι είμαστε εμείς για να τον αμφισβητήσουμε; E; Ακόμα κι αν δεν βγάζει νόημα. Ε;
 • Είναι πιο εύκολος και δεν χρειάζεται διαφορικές εξισώσεις, απλά τυφλή πίστη.
 • "Δεν υπάρχει περίπτωση εγώ να κατάγομαι από αυτόν το βρωμερό πίθηκο!"
 • "Μα κοίτα γύρω σου! Είναι δυνατόν αυτό να μην είναι έργο Θεού; (Άσχετα με το ότι εξηγείται και αποδεικνύεται εύκολα πως δημιουργήθηκαν όλα τα ωραία αυτά πράγματα φυσικά)"
 • "Αν ο Aμερικανός προέρχεται από τον Eυρωπαίο, γιατί υπάρχουν ακόμα Eυρωπαίοι;;"
 • Αλληλούια!
 • GODDUNIT! That settles it!

Το απόκρυφο βιβλίο της ΓενέσεωςΕπεξεργασία

Είναι γνωστές οι δυσκολίες που παρουσιάζει ο συμβιβασμός της Γενέσεως με τα γεωλογικά και λοιπά "επιστημονικά" δεδομένα. Μέχρι πρόσφατα, οι άθλιοι εξελικτιστές χρησιμοποιούσαν αυτές τις ελαφρές ασυμφωνίες ως επιχείρημα κατά του Δημιουργισμού, στην προσπάθειά τους να τον παρουσιάσουν ως αστήρικτο. Προσφάτως ανακαλυφθέντα χειρόγραφα της Νεκράς Θάλασσας, ωστόσο, ρίχνουν φως στην αυθεντική "Γένεση", αποκαλύπτοντας την υπεροχή του Λόγου του Θεού σε όλο του το μεγαλείο.

Παρακάτω δίνεται το πλήρες κείμενο των πρώτων εδαφίων της Γενέσεως, ενώ σημειώνονται με έντονη γραφή οι "απόκρυφες" προσθήκες των Χειρογράφων:

Ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ Θεός τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν. ἡ δὲ γῆ ἦν ἀόρατος καὶ ἀκατασκεύαστος, καὶ σκότος ἐπάνω τῆς ἀβύσσου, καὶ πνεῦµα θεοῦ ἐπεφέρετο ἐπάνω τοῦ ὕδατος. 3 καὶ εἶπεν ὁ θεός Γενηθήτω φῶς. καὶ ἐγένετο φῶς. 4 καὶ εἶδεν ὁ θεὸς τὸ φῶς ὅτι καλόν. καὶ διεχώρισεν ὁ θεὸς ἀνὰ µέσον τοῦ φωτὸς καὶ ἀνὰ µέσον τοῦ σκότους. 5 καὶ ἐκάλεσεν ὁ θεὸς τὸ φῶς ἡµέραν καὶ τὸ σκότος ἐκάλεσεν νύκτα. καὶ ἐγένετο ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωί, ἡµέρα µία.

Και είπεν ο Θεός: κάτι μου διέφυγεν δια τας ημέρας και τας νύκτας, ίδωμεν.

6 Καὶ εἶπεν ὁ θεός Γενηθήτω στερέωµα ἐν µέσῳ τοῦ ὕδατος καὶ ἔστω διαχωρίζον ἀνὰ µέσον ὕδατος καὶ ὕδατος. καὶ ἐγένετο οὕτως. 7 καὶ ἐποίησεν ὁ θεὸς τὸ στερέωµα, καὶ διεχώρισεν ὁ θεὸς ἀνὰ µέσον τοῦ ὕδατος, ὃ ἦν ὑποκάτω τοῦ στερεώµατος, καὶ ἀνὰ µέσον τοῦ ὕδατος τοῦ ἐπάνω τοῦ στερεώµατος.

Και είπεν ο Θεός: πού έστιν λοιπόν ένας καλός υδραυλικός όταν τον χρειάζεσαι; Ώστε μόνος μου πρέπει να φροντίζω για όλα;

8 καὶ ἐκάλεσεν ὁ θεὸς τὸ στερέωµα οὐρανόν. καὶ εἶδεν ὁ θεὸς ὅτι καλόν. καὶ ἐγένετο ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωί, ἡµέρα δευτέρα.

Και είπεν ο Θεός: όλο λέγω, λέγω και τίποτα δεν κάνω. Τσαγκαροδευτέρας ούσης, δέον όπως κινήσω τα θεία μου οπίσθια! Επί το έργον...

9 Καὶ εἶπεν ὁ θεός Συναχθήτω τὸ ὕδωρ τὸ ὑποκάτω τοῦ οὐρανοῦ εἰς συναγωγὴν µίαν, καὶ ὀφθήτω ἡ ξηρά. καὶ ἐγένετο οὕτως. καὶ συνήχθη τὸ ὕδωρ τὸ ὑποκάτω τοῦ οὐρανοῦ εἰς τὰς συναγωγὰς αὐτῶν, καὶ ὤφθη ἡ ξηρά. 10 καὶ ἐκάλεσεν ὁ θεὸς τὴν ξηρὰν γῆν καὶ τὰ συστήµατα τῶν ὑδάτων ἐκάλεσεν θαλάσσας. καὶ εἶδεν ὁ θεὸς ὅτι καλόν. 11 καὶ εἶπεν ὁ θεός Βλαστησάτω ἡ γῆ βοτάνην χόρτου, σπεῖρον σπέρµα κατὰ γένος καὶ καθ' ὁµοιότητα, καὶ ξύλον κάρπιµον ποιοῦν καρπόν, οὗ τὸ σπέρµα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ κατὰ γένος ἐπὶ τῆς γῆς. καὶ ἐγένετο οὕτως. 12 καὶ ἐξήνεγκεν ἡ γῆ βοτάνην χόρτου, σπεῖρον σπέρµα κατὰ γένος καὶ καθ' ὁµοιότητα, καὶ ξύλον κάρπιµον ποιοῦν καρπόν, οὗ τὸ σπέρµα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ κατὰ γένος ἐπὶ τῆς γῆς. καὶ εἶδεν ὁ θεὸς ὅτι καλόν. 13 καὶ ἐγένετο ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωί, ἡµέρα τρίτη. 14 Καὶ εἶπεν ὁ θεός Γενηθήτωσαν φωστῆρες ἐν τῷ στερεώµατι τοῦ οὐρανοῦ εἰς φαῦσιν τῆς γῆς τοῦ διαχωρίζειν ἀνὰ µέσον τῆς ἡµέρας καὶ ἀνὰ µέσον τῆς νυκτὸς καὶ ἔστωσαν εἰς σηµεῖα καὶ εἰς καιροὺς καὶ εἰς ἡµέρας καὶ εἰς ἐνιαυτοὺς 15 καὶ ἔστωσαν εἰς φαῦσιν ἐν τῷ στερεώµατι τοῦ οὐρανοῦ ὥστε φαίνειν ἐπὶ τῆς γῆς. καὶ ἐγένετο οὕτως. 16 καὶ ἐποίησεν ὁ θεὸς τοὺς δύο φωστῆρας τοὺς µεγάλους, τὸν φωστῆρα τὸν µέγαν εἰς ἀρχὰς τῆς ἡµέρας καὶ τὸν φωστῆρα τὸν ἐλάσσω εἰς ἀρχὰς τῆς νυκτός, καὶ τοὺς ἀστέρας.

Και είπεν ο Θεός: φτού γαμώτο, ότι εδημιούργησα τον Ήλιον και τους αστέρας κατόπιν της βλαστήσεως. Και μετ' ολίγης σκέψεως είδε ο Θεός ότι καλόν, διότι πολλήν απασχόλησιν ήθελε παράσχη εις τους θεολόγους η ελαφρά αύτη παρέκκλισις, ώστε απετέλει, τωόντι, κοινωνικήν προσφοράν.

17 καὶ ἔθετο αὐτοὺς ὁ θεὸς ἐν τῷ στερεώµατι τοῦ οὐρανοῦ ὥστε φαίνειν ἐπὶ τῆς γῆς 18 καὶ ἄρχειν τῆς ἡµέρας καὶ τῆς νυκτὸς καὶ διαχωρίζειν ἀνὰ µέσον τοῦ φωτὸς καὶ ἀνὰ µέσον τοῦ σκότους. καὶ εἶδεν ὁ θεὸς ὅτι καλόν. 19 καὶ ἐγένετο ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωί, ἡµέρα τετάρτη. 20 Καὶ εἶπεν ὁ θεός Ἐξαγαγέτω τὰ ὕδατα ἑρπετὰ ψυχῶν ζωσῶν καὶ πετεινὰ πετόµενα ἐπὶ τῆς γῆς κατὰ τὸ στερέωµα τοῦ οὐρανοῦ. καὶ ἐγένετο οὕτως. 21 καὶ ἐποίησεν ὁ θεὸς τὰ κήτη τὰ µεγάλα καὶ πᾶσαν ψυχὴν ζῴων ἑρπετῶν, ἃ ἐξήγαγεν τὰ ὕδατα κατὰ γένη αὐτῶν, καὶ πᾶν πετεινὸν πτερωτὸν κατὰ γένος. καὶ εἶδεν ὁ θεὸς ὅτι καλά. 22 καὶ ηὐλόγησεν αὐτὰ ὁ θεὸς λέγων Αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε καὶ πληρώσατε τὰ ὕδατα ἐν ταῖς θαλάσσαις, καὶ τὰ πετεινὰ πληθυνέσθωσαν ἐπὶ τῆς γῆς. 23 καὶ ἐγένετο ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωί, ἡµέρα πέµπτη. 24 Καὶ εἶπεν ὁ θεός Ἐξαγαγέτω ἡ γῆ ψυχὴν ζῶσαν κατὰ γένος, τετράποδα καὶ ἑρπετὰ καὶ θηρία τῆς γῆς κατὰ γένος. καὶ ἐγένετο οὕτως. 25 καὶ ἐποίησεν ὁ θεὸς τὰ θηρία τῆς γῆς κατὰ γένος καὶ τὰ κτήνη κατὰ γένος καὶ πάντα τὰ ἑρπετὰ τῆς γῆς κατὰ γένος αὐτῶν. καὶ εἶδεν ὁ θεὸς ὅτι καλά.

καὶ ἐγένετο ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωί, ἡµέρα ἕκτη. Και την έκτην ημέραν εδημιούργησεν ο Θεός τα ψεύτικα απολιθώματα, και έθεσεν αυτά εις τας κορυφάς των βουνών και εις τα έγκατα των θαλασσών και εν τω μέσω των πετρωμάτων κατά στρώματα. Και είπεν ο Θεός, "σε την έσκασα, Δαρβίνε! Έχει να πέσει πολύς γέλως, ότι είμαι μέγας πλακατζής και φαρσέρ. Α-ΧΑ-ΧΑ!"

26 καὶ εἶπεν ὁ θεός Ποιήσωµεν ἄνθρωπον κατ' εἰκόνα ἡµετέραν καὶ καθ' ὁµοίωσιν, καὶ ἀρχέτωσαν τῶν ἰχθύων τῆς θαλάσσης καὶ τῶν πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῶν κτηνῶν καὶ πάσης τῆς γῆς καὶ πάντων τῶν ἑρπετῶν τῶν ἑρπόντων ἐπὶ τῆς γῆς. 27 καὶ ἐποίησεν ὁ θεὸς τὸν ἄνθρωπον, κατ' εἰκόνα θεοῦ ἐποίησεν αὐτόν, ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς. 28 καὶ ηὐλόγησεν αὐτοὺς ὁ θεὸς λέγων: Αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε καὶ πληρώσατε τὴν γῆν καὶ κατακυριεύσατε αὐτῆς καὶ ἄρχετε τῶν ἰχθύων τῆς θαλάσσης καὶ τῶν πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ καὶ πάντων τῶν κτηνῶν καὶ πάσης τῆς γῆς καὶ πάντων τῶν ἑρπετῶν τῶν ἑρπόντων ἐπὶ τῆς γῆς.

Και είπεν ο Θεός: ας ελπίσωμεν να μη πάρουν τα μυαλά τους αέρα με όλα τούτα. Ειδικά εις την Αμερικήν, πολύ το φοβούμαι! Και αναχώρησεν ο Θεός προς ανάπαυσιν, ότι ήτο πτώμα στην κούρασιν. Και είπεν ο Θεός: ΟΚ, Μέρφυ, από εδώ και πέρα αναλαμβάνεις εσύ. Και πήρεν ο Θεός των ομματιών του και έφυγεν δια φραπόγαλον και τσιγάρον.


   Π  Σ  Ε

Θρησκεία


Θεότητες: Ιπτάμενο Μακαρονοτέρας | Τσακ Νόρις | Ιησούς Βοσκός | Αντίχριστος | Θεός | Θεός Πέος | Άγιο Πνεύμα | Παναγία η Σουβλακοκρατούσα | Όσκαρ Ουάιλντ | Σταμάτης Γονίδης | Σουβλάκι Magnus | Βριλ | Μηνάς | Κθούλου | WEEGEE | Η Μεγάλη Μητέρα | Γκιύγκας | Μητέρα-Αγελάδα | Αόρατη Ροζ Μονόκερος
Κήρυκες / Ημίθεοι / Προφήτες: Λιακόπουλος | Έφη Θώδη | Ελένη Λουκά | Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος | Μπομπ ο Μάστορας | Τζ. Ρ. Ρ. Ρ. Ρ. Τόλκιν | Πρωτόπλαστοι | Πόντιος Πιλότος | Εφραίμ | Βελόπουλος | Μοναχός Παστίτσιος | Ο παπάς ο παχύς | Πρίαπος | Χ.Φ. Λάβκραφτ
Άγιοι: Οσία Παρθενία η Μετανοήσασα | Όσιος Ονούφριος ο Παρηγορητής | Ιωάννης ο Χρυσόστομος | Κοσμάς ο Αετός | Άγιος Μάμας | Άγιος Πέτρος | Άει σιχτίρ | Άη Λάιτερ | Άγιος Βασίλης | Άη Ποντ | Άη Φον | Άη Λάινερ | Άη οφ δε Τάιγκερ | Όλοι οι Άγιοι "Άη" μαζί | Άγιος Μόγλης | Άγιος Βαρουφάκιος ο Αιγινήτης - Πάτερ Μνημόνιος | Άγιος Φλώρος
Ιδεολογία: Ο Καιρός Γαρ Εγγύς | Δημιουργισμός | Παπάς:The Game | Ναζισμός | Χριστιανισμός | Μασόνοι | Μπαοκισμός | Ταβανισμός | Μαλβινισμός | Ιερά Εξέταση / Επανεξέταση | Δόγματα | Twilight | Homo Masturbalis | Αθεϊσμός | Βοδισμός | Οπίσθια Εναέρια Περιστροφή
Θρησκευτικές Οργανώσεις: Εκκλληστεία | Αδελφότητα του Κάμελοτ | Αδελφότητα της Πύρινης Μέδουσας | Αδελφότητα του Κρουασάν | Θύρα 13
Ύμνοι: Κάλαντα | Δευτέρα προσευχή | Ωδή εις τον Κθούλου | Χάκερ ημών | Κάρτερ ημών | Πιστεύω (σκέτο) | Πιστεύω του Θεού | Πιστεύω της Φρίκης | Πιστεύω της επιστήμης | Πιστεύω του φραπέ | Πιστεύω του Ikariam | Πιστεύω εις μίαν σούβλαν / εις έναν Μόγλην / εις ένα Gamato / εις έναν Γκολ | Ύμνος εις το Πάσχαν
Ιεροί Τόποι: Παράδεισος | Βατικανό | Άγιον όρος | Ναός του Κθούλου | Βαλχάλλα
Κι άλλες πίπες...
              - αλλα εσάς τι σας ενδιαφέρουν όλα αυτά???-
MediaWiki spam blocked by CleanTalk.