Ό,τι είναι παράδοξο παραμένει παράδοξο, κι ας μην είναι παράδοξο, ακόμη κι αν μοιάζει με παράδοξο.