Άνοιγμα κυρίου μενού

Φρικηπαίδεια β

Κινη - ντό είναι μίαν συσκευήν που μας βοηθάει να φανφαρολογούμε όπου κι αν βρισκόμεθα και μας ενημερώνει δια το ότι συνβαίνειν στον έρμον τον πλανήτη μας.

ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗ - ΝΤΟΝΕπεξεργασία

  1. ΤΟ Ρατσιστικό Κινη-ντόν (δεν βγαίνει σε κίτρινο ή μαύρο)
  2. ΤΟ ΚΙΝΗ - ΝΤΟΝ μαϊμού (είναι αναγνωρίσιμο, συνήθως η μάρκα του γραφει sony elicson ή opel)
  3. ΤΟ ΚΙΝΗ - ΝΤΟΝ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΑ (αυτό με τις δύο κεραίες)


ταίλωσ άρθρου σιώμη γηα τα ωρθογραφεικά


Τηλεφωνήστε ακόμα σε:Επεξεργασία