Τὸ λειτουργικὸν σύστημα ἀνήκει στὸ λογισμικὸν συστήματος καὶ κύριος ρόλος του ἐστὶ ἡ διαχείρισις τῶν πόρων τοῦ λογισμικοῦ (software) καὶ τοῦ ὑλικοῦ (hardware).

ΠλεονεκτήματαΕπεξεργασία

Για τους σοβαροφανείς υπάρχει σχετικό άρθρο στη Βικιπαίδεια για Λειτουργικό σύστημα.

Τὸ λειτουργικὸν σύστημα εἶναι ἀπαραίτητον διὰ τὴν λειτουργίαν τῶν ἰῶν, τῶν σκωλήκων, τῶν δουρείων ἵππων καὶ τοῦ λογισμικοῦ κατασκοπίας. Κατέχον τὰ παραπάνω χαρακτηριστικά, τὸ λειτουργικὸν σύστημα καταστρέφει τοὺς ἠλεκτρονικοὺς ὑπολογιστὰς πολυπλόκων συστημάτων τῶν τραπεζῶν, τῆς ἐφορίας, τῆς βουλῆς, τῶν μασόνων καὶ τῆς CIA.

ΜειονεκτήματαΕπεξεργασία

Τὸ λειτουργικὸν σύστημα εἶναι ἀπαραίτητον διὰ τὴν λειτουργίαν τῶν ἰῶν, τῶν σκωλήκων, τῶν δουρείων ἵππων καὶ τοῦ λογισμικοῦ κατασκοπίας. Κατέχον τὰ παραπάνω χαρακτηριστικά, τὸ λειτουργικὸν σύστημα καταστρέφει τοὺς ἠλεκτρονικοὺς ὑπολογιστὰς τῶν ἁπλῶν χρηστῶν ποὺ μόνο παιχνίδια μεταφορτώνουν καὶ παίζουν.

ΛύσιςΕπεξεργασία

Μιὰ λύσις θὰ ἦτο ἡ ἀντικατάστασις τῶν Παραθύρων ἀπὸ τοὺς Πιγκουίνους, ἀλλὰ διὰ μεγίστην προστασίαν ἡ ἰδανικὴ λύσις θὰ ἦτο ἡ ἀνάπτυξη τοῦ δικοῦ σας λειτουργικοῦ συστήματος καὶ τῶν δικῶν σας προγραμμάτων. Θὰ σᾶς στερήσει μία ζωὴ εὐτυχίας, ἀλλὰ τὸ σημαντικὸ θὰ εἶναι ὅτι θὰ ἔχετε δημιουργήσει ἕνα ΟΛΟΔΙΚΟ ΣΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ! ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΤΟ ΤΩΡΑ! ΔΙΑΤΙ Η ΑΝΑΜΟΝΗ;

Γνωστὰ λειτουργικὰ συστήματαΕπεξεργασία

  • Παράθυρα (Windows)
  • Μῆλα (Mac OS X)
  • Πιγκουίνοι (Linux)
  • Διαβολάκια (BSD)
  • Παμπάλαιον πρότυπον ἀκόμη εἰς χρήσιν (Unix)

Ἄγνωστα λειτουργικὰ συστήματαΕπεξεργασία

  • Κολιμπρί (KolibriOS)
  • Παζλόγατοι (Sortix)
  • Γλαῦκες (Glaux-OS)