Bouncywikilogo9.gif Αυτό το λήμμα είναι εξαιρετικά σοβαρό και έχει προταθεί η μεταφορά του στη Βικιπαίδεια.


Γαμώ τη ματάνα μου!”

~ Ο Όσκαρ Ουάιλντ για για τις ματάνες


Οι ματάνες αποτελούν λογιστικοδικαϊκό μόρφωμα για την ενεργητικοποίηση ματαιωθεισών δαπανών (αγγλιστί: obstraculate matanes,γαλλιστί: les matains, γοτθιστί: die Matanen, λατινιστί επεξεργασθέντα από τους Ιταλούς: il matanini).

ΙστορικάΕπεξεργασία

Κατά τους ματεριαλιστές και ιδίως κατά τον Αυστριακό Joseph H. Selete, LL.M. (Thrace) ο υπόχρεος εις αποζημίωσιν δε δύναται σε λογιστική αποτύπωση της υπεραξίας (γκουντ γουίλ για τους αγγλομαθείς) του κόστους εξισορρόπησης. Δεδομένης της αδυναμίας, θα έπρεπε να ισχύει:

Μ = [i (π – Δ)/(1 – 3,1415)]ν

Πράγμα άτοπο.

Τη λύση έδωσε η «ανακάλυψη» της έννοιας της ματάνας. Εμπνευσμένος από το επιδεικτικό παράδειγμα των Βάσκων βουκόλων που έφερε στο φως ο Φλαμανδός ανθρωπογεωλόγος Dr. Guido-Anipoforo Nikolulu, MSc, οι οποίοι ισοσκέλιζαν ποσότητες με μικρά άγουρα βατόμουρα, ο Selete εισήγαγε στο Σαν Γκαλέ το 1898 τη θεωρία της έντονης κλάσης (γαλλιστί:batonnes salleux) στην οικονομετρία. Βασικό θεμελίωμα της θεωρίας αυτής, είναι η εξής αρχή: Καμία ματαιωθείσα δαπάνη χωρίς το λογιστικό της ανάκλασμα, την επονομαζόμενη «δαπανηθείσα ματάνα» [Κα.Μα.Δα – Χω.Δα.Μα. (λατινιστί:nulla dapanorum advola sine matana advolis)].

Η ματάνες στο Αστικό και Λογιστικό ΔίκαιοΕπεξεργασία

Κατά το αστικό δόγμα ματαιωθείσα δαπάνη υπάρχει όταν, λόγω προσβολής δικαιώματος ή προσωπικότητας του δανειστή, ματαιώνεται ο σκοπός της δαπάνης (Φλαμπέττου, Ενοχικό Δίκαιο, Γενικό Μέρος, 1996, 294 επ.). Αμφισβητείται όμως ποιες δαπάνες αποκαθίστανται. Η ματάνα ενεργοποιείται όταν παθητικοποιείται η αστική έννοια της δαπάνης, δηλ. ματαιωθείσες δαπάνες αντιστοιχούν σε ισόποσες, ισόλογες, και ισάξιες δαπανηθείσες ματάνες. Κάθε δαπάνη που ματαιώνεται (π.χ. το αναξιοποίητο τέλος κυκλοφορίας, επειδή με στείλαν στο νοσοκομείο) συνυπάρχει με μία ματάνα που λογιστικά δαπανάται (έξοδα βενζίνης που ως προβλέψεις εντάσσονται στο παθητικό του ισολογισμού για το επόμενο οικονομικό έτος αλλά ματαιώθηκαν). Αυτά τα έξοδα θα θεωρηθούν λογιστικώς δαπανηθέντα, ώστε να ισοσκελίσουν την ισόποση πρόβλεψη στο παθητικό. Οι δε ματαιωθείσες δαπάνες θα θεωρηθούν μια οικονομική ενότητα με τις ματάνες.

Οι ματάνες στο Ιδιωτικό Διεθνές ΔίκαιοΕπεξεργασία

Οι ματάνες είναι δεκτικές αναπαραπομπής - σβούρας. Ματάνες που έλαβαν χώρα στον ΕΟΧ αναγνωρίζονται αυτοδικαίως, ώστε αποφεύγεται το forum shopping.

Οι ματάνες στο Εταιρικό ΔίκαιοΕπεξεργασία

Οι μετοχές μετόχου που διαπράττει επίμορτες αγροληψίες ή και ματάνες μετατρέπονται σύμφωνα με το άρ. 1 Ν. 1111/2001 σε προνομιούχες με δικαίωμα ψήφου.

Αν οι ματάνες υπερβαίνουν τα 4/7 των ιδίων κεφαλαίων, προσκαλείται υποχρεωτικά εκκαθαρίστρια.

Απαγορεύεται σε γκόλντεν μπόιζ να δαπανούν ματάνες. Αλλιώς καθίστανται μπρούτζινα.

Οι ματάνες στο Δικονομικό ΔίκαιοΕπεξεργασία

Ο μη προσεπικληθής ομόδικος που (συμ-)προκάλεσε τη ματάνη λογίζεται παρών (β.δ. ΓΔJ 334/1955).

Αρμόδιο είναι το Πρωτομελές της έδρας που πραγματοποιήθηκε η ματάνα ή που δε πραγματοποιήθηκε ο σκοπός της.

Η ένσταση ματάνας είναι αυτοτελής διαπλαστική ένσταση.

Εκτελεστός τίτλος για άυλες ματάνες (π.χ. υποδείγματα χρησιμότητας που κατεστάθησαν παντελώς άχρηστα) δε νοείται.

Οι ματάνες στο Διοικητικό και Συνταγματικό ΔίκαιοΕπεξεργασία

Πρόκειται για διοικητικά τυχηρά.

Δεν υπολογίζονται ματάνες σε προστατευόμενα κεφάλαια εξωτερικού, λόγω του άρ. 106 παρ. 3.

Καρποί από ματάνες εμπίπτουν στην έννοια της ιδιοκτησίας του άρ. 17.

Αστική ευθύνη του κράτους αναγνωρίζεται για ματάνες που διαπράχθησαν από δόλο ή αμέλεια, εκτός από τις διαφύγουσες ματάνες.

ΕπίλογοςΕπεξεργασία

Οι ματάνες είναι γενικά επικίνδυνες. Αξίζει να σημειωθεί, ότι η σύζυγος του Selete, Serpantina Selete εκ Πάντουας, καθώς και η σύζυγος του Όσκαρ Ουάιλντ απεβίωσαν από ληγμένες ματάνες.