Μετάφραση ειναι η διαδικασία κατά την οποία γίνεται απόπειρα αποσύνθεσης της ανακριβέστερης ισοδύναμης προσέγγισης του μηνύματος της γλώσσας-πηγής στην γλώσσα-στόχο, πρώτα σε επίπεδο εννοιών και κατόπιν κάπου αλλού.

Δείγμα μεταφρασης: Εγγλέζικα: Popy thought so. Popy stopped hanging himself and looked up at the ceiling. It was bigly shaked. And while Popy stood there in a surprise, suddenly the ceiling was split into halves. Then he saw. A big dragon was rising up to the sky. The earthquake was caused by the dragon. Soon the house was all broken into pieces and a wide field and forests and the blue sky were seen. On the rubbles many mice were standing. Among them, there were a doctor mouse and a nurse mouse. All of them looked up at the sky in a surprise.
"Look! A dragon indeed!"
A doctor mouse shouted at a nurse mouse.
"Look! A dragon is rising up to the sky!"
Truly, a dragon is going up higher and higher.
Popy did not stop watching the dragon..


Μετάφραση: Popy έτσι νόμιζα. Popy σταμάτησε να κρέμεται ο ίδιος και ανευρεθεί στο ανώτατο όριο. Ήταν bigly shaked. Και ενώ υπάρχει Popy ανήλθαν σε μια έκπληξη, ξαφνικά το ανώτατο όριο ήταν χωρισμένη σε μισά. Τότε που είδε. Ένα μεγάλο δράκο ήταν υψώνονται προς τον ουρανό. Ο σεισμός προκλήθηκε από το δράκο. Σύντομα, το σπίτι ήταν όλα σπασμένα σε κομμάτια και ένα ευρύ πεδίο και τα δάση και το γαλάζιο του ουρανού έχουν παρατηρηθεί. Από την rubbles πολλά ποντίκια ήταν μόνιμη. Ανάμεσά τους, υπήρξαν γιατρός του ποντικιού και μια νοσοκόμα ποντίκι. Όλοι τους ανευρεθεί σε ουρανό σε μια έκπληξη. "Κοίτα! Δράκος πράγματι!"
Ένας γιατρός shouted ποντίκι σε ποντίκι νοσοκόμα.
"Κοίτα! Δράκος αυξάνεται μέχρι τον ουρανό!"
Πραγματικά, ένα δράκο ανεβαίνει υψηλότερα και άνω.
Popy δεν σταματήσει να παρακολουθεί το δράκο ..

Η κοσμολογικώς μη προσωποκρατία στο πηγαίο αρχαίο κείμενοΕπεξεργασία

Ο θεϊστής θεωρεί (κοσμολογικός προσωποκράτης· αυτός που θεωρεί την προσωποσύνη αυταίτια, κοσμογόνο, πανσκοπό και αθάνατη χωρίς μεθοδική ανάλυση και με χρήση όρων που δεν εξηγεί υποτιμώντας τους metalogicians/μεταλογικιστές που έχουν πρόθεση να αιτιολογούν τα πάντα, εργαζόμενοι συνεχώς πάνω σε αυτό· ο θεϊστής δυσαρεστείται από την καταληκτικότητα του θανάτου καταφεύγει σε μαγική μεταφυσική κοσμοθεώρηση δηλαδή την [συνήθως γονεϊκή] θρησκεία): 1. ότι στο μη χωροχρονικό τίποτα (δεν είναι καν το κενό που βρίθει από δυνητικά σωματίδια) προϋπήρχε προσωποσύνη χωρίς σταδιακή διαμόρφωση από αλληλεπίδραση με άλλα πρόσωπα, πράγμα αναγκαίο σύμφωνα με την ψυχολογία, 2. θεωρείς ότι στο τίποτα αρμόζει απόδοση διαφορετικών νοοφορέων (οι δεξιοί τις λέτε ψυχές) δηλαδή το άυλο τίποτα διαχωρίζει τις ψυχές οι οποίες δεν έχουν δομή (χωρίς μεθοδική συμπεριφορά σε σύστημα δεν δύναται να εμφανίζεται νόηση· βλ. θεωρία πληροφορίας), 3. το άυλο τίποτα δεν μπορεί να καταγράψει πληροφορία (μηδενική μνήμη, ανοησία), 4. το άυλο τίποτα δεν μπορεί να διαχωρίσει πληροφορία (θόρυβος σήματος, ασυναρτησία), 5. το άυλο τίποτα δεν αποτελεί συνδέτη/σύνδεσμο/connector πληροφορίας, 6. τα θεμελιώδη δηλαδή αδιαίρετα κβαντικά σωματίδια εν κενώ, εμφανίζουν πιθανοτικές μαθηματικές κανονικότητες, άρα δεν είναι το άυλο τίποτα μα έχουν υπόσταση (έστω δυνητική, στον μικρόκοσμο, δηλαδή απαιτείται αλληλεπίδραση ώστε η κυματοσυνάρτηση να καταρρεύσει ως συγκεκριμένη έκβαση από πληθώρα εναλλακτικών εκδοχών). Όμως σύμφωνα με την metalogic/μεταλογική η προσωποσύνη δεν έχει αποδειχθεί self-caused/αυταίτια. Ακόμα και εάν μία μαθηματική κανονικότητα ήταν θεμελιώδης για το σύμπαν (η προσωποσύνη/νόηση/συνείδηση δεν είναι θεμελιώδες κοσμικό φαινόμενο), δεν θα ήταν πια το άυλο τίποτα αλλά η κανονικότητα αυτή. Μαθηματική τυχαιότητα/randomness είναι η απουσία μοτίβων και κανονικοτήτων. Όλα τα πρόσωπα - συμπεριλαμβανομένων και των νοητικά ασθενών - εμφανίζουν συμπεριφορικά μοτίβα, άρα η προσωποσύνη δεν είναι η τυχαιότητα.


____________

είναι το άυλο/άδομο/αδόμητο/τίποτα κάτι;

Η φυσική είναι κανονικότητες που εμφανίζονται μέσα στο τίποτα (σύμφωνα με την κβαντική μηχανική η οποία έχει αποδειχθεί πειραματικά), άρα οι κανονικότητες δεν είναι άυλες.

τίποτα = μη χωροχρόνος· μη χώρος και μη χρόνος

κενό = χωροχρόνος που βρίθει από δυνητικά σωματίδια τα οποία υπάρχουν σε χώρο και μεταβάλλονται σε ελάχιστο χρόνο (ο χρόνος δεν είναι θεμελιώδης ιδιότητα στην κβαντική θεωρία πεδίου, αλλά προκύπτει δευτερογενώς ως αποτέλεσμα της εντροπίας)


Οι λέξεις υπάρχουν σε εγκυκλοπαίδειες.

Ο θεϊσμός είναι η εγωιστική απόρριψη του θανάτου, και η φιλοσοφική της προσωποκρατίας σε κοσμολογικό επίπεδο.

Ο θεϊσμός είναι ρητορικός, δηλαδή βασίζεται στην πειθώ.

Δεν είναι αιτιώδης. Δεν εξηγεί τους όρους των εξηγήσεων.

Στην metalogic = μεταλογική, εξηγούνται τα πάντα, συμπεριλαμβανομένων και των όρων των εξηγήσεων / αποδείξεων.

Ο θεϊστής θεωρεί ότι ο επιστήμονας είναι κατώτερος που εξηγεί, ενώ ο ίδιος ο θεϊστής, έχει δίκιο χωρίς μεθοδική εξήγηση (είναι ρατσιστικά ανώτερος, χωρίς να ολοκληρώσει πλήρη αιτιολόγηση με επίκληση στην προσυμπαντική προσωποσύνη ex nihilo [τον θεό]).


Is immeteriality / nothing a personhood-biased something?

Nothing and immateriality aren't attributable to different dead or living people as souls. Immateriality isn't a thinking mechanism. Even quantum field theory is based on a probabilistic foam; thus any function within nothing, is no longer nothing but something which follows some physics. Even if the soul obeyed different physics, still it would require some formalism of interactions (physics and materialism; study information theory, matter is the only holder, compartmentalizer and connector of information). god = supposed self-caused precosmic cosmogonic bearer of personhood and the omnicause [cause of everything], theism = the claim that infinity is a person, but without any methodical elaboration on it - According to metalogic, personhood has nothing to do with cosmogony. According to psychology (clinical psychology based on facts, and not mere theoretical psychology) personhood is shaped via the interaction with other persons [personhood-bearers] / religion = personhood-bias at the cosmological level; the claim that personhood is the omnicause and the sole criterion of everything / Humanistically any non-criminal opinion is of equal value. Scientifically and philosophically only thoroughly elaborate and causal theories have value.