Μυθική έννοια που δεν ορίζεται και συνεπώς ουδείς Έλλην δύναται να βιώσει!