Άνοιγμα κυρίου μενού

Φρικηπαίδεια β

Ο ζυγός του Έλληνα

Ο ζυγός του Έλληνα είναι συσκευή που χρησιμοποιούν οι Έλληνες για τη ζύγιση προϊόντων. Διαφέρει σημαντικά από τους ζυγούς των άλλων λαών γιατί γέρνει μονόπαντα, ανάλογα με το συμφέρον του ιδιοκτήτη του.