Άνοιγμα κυρίου μενού

Φρικηπαίδεια β

Πεοντισμός

Ο πεοντισμός είναι μία πράξη, με την οποία δημιουργείται συσσωμάτωμα (συνήθως) μεταξύ δύο - ή περισσότερων - σωμάτων που υπάρχουν στη φύση (αποκρυπτοκραφήσατε όπως επιθυμείτε).

Στον πεοντισμό έχουμε σκοπό, με κατάλληλες ελκτικές δυνάμεις μεταξύ τους ή δίνοντας ενέργεια σε ξεχωριστά άτομα/σώματα, τη δημιουργία συσσωματώματος (θα μπορούσε να ειπωθεί ότι είναι το αντίθετο του ιοντισμού).

Ο πεοντισμός δεν πρέπει να συγχέεται με την "κρούση", καθώς το συσσωμάτωμα στην περίπτωση που μελετάμε εκλύει ενέργεια μετά τη δημιουργία του και μάλιστα πολύ μεγαλύτερες ποσότητες σε σχέση με την ενέργεια που είχε πριν τη δημιουργία αυτού, κάτι που θα μπορούσε να το καταστήσει μία νέα πηγή ενέργειας. (βλ: πυρηνική σύντηξη)

1ος Πεοντικός Νόμος (Γενικός Πεοντισμός)®:Επεξεργασία

Με τον πεοντισμό του ατόμου της ενέργειας του συσσωματώματος με εκρηκτικά αποτελέσματα!

Πιο ειδικά ο "γενικός πεοντισμός" χωρίζεται σε τρεις υποκατηγορίες, ανάλογα με την μεταφορά της ενέργειας, τη μάζα και μορφή του συσσωματώματος:

  1. με αιδιασμό: Η ενέργεια που παράγεται κινείται - κατά μεγάλο μέρος - μέσα στο συσσωμάτωμα (υπάρχουν και σχετικές απώλειες - να θεωρηθούν αμελητέες).
  2. χωρίς αιδιασμό: Η ενέργεια εκλύεται στο περιβάλλον, επίσης το συσσωμάτωμα σε αυτήν την περίπτωση έχει περίπου τα 2/3 με 3/5 της μάζας ενός συσσωματώματος με αιδιασμό.
  3. με καβλαντισμό(ακραία περίπτωση η οποία ΔΕΝ συναντάται στη φύση/σπάνια από επιστήμονες(;)): Ισχύει ο,τι και στην 1η περίπτωση, με τη διαφορά ότι το συσσωμάτωμα έχει σχεδόν 4/3 με 5/3 της κανονικής μάζας, εκλύεται περισσότερη ενέργεια σε μη χρησιμοποιήσιμη όμως μορφή, καθώς επίσης έπεται και τελική κατάρρευση του συσσωματώματος από τη δική του βαρυτική δύναμη.
Για τους σοβαροφανείς υπάρχει σχετικό άρθρο στη Βικιπαίδεια για αυτήν την νέα μορφή ενέργειας.

Σημείωση: γενικά, η τρίτη περίπτωση θεωρείται επικίνδυνη και κατακρίνεται από το μεγαλύτερο μέρος της επιστημονικής κοινότητας καθώς υπάρχουν και ιδεολογικοί φραγμοί για την κατασκευή του συσσωματώματος.