Άνοιγμα κυρίου μενού

Φρικηπαίδεια β

Φρικηπαίδεια:Αλμανάκ/Αύγουστος 28

Παγκόσμια ημέρα Παγκοσμίων Ημερών

 • 600 π.Χ.: Ορίζεται η πανελλαδική ημέρα πανκατωκωλοπετεινιτσιώτικων ημερών
 • 128: Ορίζεται η πανευρωπαϊκή μέρα πανελληνίων ημερών
 • 256: Ορίζεται η πανευρωπαϊκή ημέρα πανκατωκωλοπετεινιτσιώτικων ημερών
 • 512: Ορίζεται η παγκόσμια ημέρα πανκατωκωλοπετεινιτσιώτικων ημερών
 • 566: Ορίζεται η παγκόσμια ημέρα παναμερικάνικων ημερών
 • 997: Έκλασε ο Μπομπ Σφουγγαράκης
 • 998: Ορίζεται η πανμπικικιμποτομική ημέρα κλασίματος Μπομπ Σφουγγαράκη
 • 1004: Ορίζεται η πανευρωπαϊκή ημέρα κλασίματος Μπομπ Σφουγγαράκη
 • 1006: Ορίζεται η πανασιατική ημέρα κλασίματος Μπομπ Σφουγγαράκη
 • 1012: Ορίζεται η παναμερικάνικη ημέρα κλασίματος Μπομπ Σφουγγαράκη
 • 1019: Ορίζεται η παναφρικανική ημέρα κλασίματος Μπομπ Σφουγγαράκη
 • 1111: Ορίζεται η παγκόσμια ημέρα κλασίματος Μπομπ Σφουγγαράκη
 • 1121: Αυτό το Αλμανάκ αρχίζει και γεμίζει απειλητικά με παπαριές
 • 1221: Ορίζεται η Παγκόσμια ημέρα Παγκοσμίων Ημερών και ξεμπερδεύουμε
 • 2011: Αυτό το Αλμανάκ συνεχίζει να γεμίζει απειλητικά με παπαριές εξαιτίας μίας πανάρχαιας κατάρας