Άνοιγμα κυρίου μενού

Φρικηπαίδεια β

Φρικηπαίδεια:Αλμανάκ/Ιούλιος 26

  • 310π.Χ.: Ο Ερατοσθένης φτιάχνει το οργανόγραμμα του ταξιδιού του Κολόμβου. Το ταξίδι άργησε λίγο εξ' αιτίας κάποιων μικρών ελλείψεων τεχνογνωσίας της εποχής.
  • 2013: Η Κολοπετινίτσα αποχωρεί από τη μεγάλη κατηγορία.