Άνοιγμα κυρίου μενού

Φρικηπαίδεια β

Φρικηπαίδεια:Αλμανάκ/Μάιος 22

22 Μαΐου.jpg

Διεθνής ημέρα ακύρωσης του τέλους του κόσμου

  • 1000 πΧ.: Το τέλος του κόσμου των πιστών του Βάαλ δεν πραγματοποιήθηκε.
  • 100: Το τέλος του κόσμου των πιστών του Ζωροάστρη δεν πραγματοποιήθηκε.
  • 1000: Το τέλος του κόσμου των πιστών του Αριανισμού δεν πραγματοποιήθηκε.
  • 2000: Το τέλος του κόσμου των πιστων του Ιεχωβά δεν πραγματοποιήθηκε.