Άνοιγμα κυρίου μενού

Φρικηπαίδεια β

Φρικηπαίδεια:Αλμανάκ/Νοέμβριος 16

Παγκόσμια ημέρα υπερπροστασίας προσωπικών δεδομένων

  • 420 π.X.: Απόρρητο
  • 1200: Απόρρητο
  • 1420: Απόρρητο
  • 1902: Απόρρητο