Ο Αλ Καπόνε συζητά με τον Dada για τη δημιουργία της ελληνικής Φρικηπαίδειας.

Ιολιφάντο βάμβλα ο φάλλι βάμβλα
γρόσιγγα μ' πφα άβλα όρεμ
έγιγα γόραμεν
ίγο βλόικο ρούσουλα ούιου
ολλάκα ολλάλα
ανλόγο βουνγ
βλάγο βουνγ
βόσσο φατάκα
ύ ύυ ύ
σάμπα βούλα βούσα όλοβο
έι τάττα γόρεμ
έσιγγε ζουνβάδα
βούλουβού σουβουδού ούλουβ σσουβούδου
τούμβα βα ούμφ
κούσα γάουμα
βα ούμφ

Karawane
MediaWiki spam blocked by CleanTalk.