Όπλο μαζικής καταστροφής των Βριλ, παρόμοιας ισχύος με την μπλέ οθόνη του θανατου και την πηγή του κακού. Έρχεται ενσωματωμένο και προεγκατεστημένο σε Βριλ-συσκευές, όπως Laptop, κινητά τηλέφωνα και φούρεν ειναι άμεσα εμφανή, αλλα λαμβάνουν χώρα αργά και βασανιστικά