Μάλλον UFos εεδώ. Αυτός ο χρήστης ήρθε από το Σείριο και δυσκολεύεται στην ζωή στη Γη, και συγκεκριμένα στην Ωρθωγραφοία. Πολλά από αυτά που λέει είναι ακατόητα. Μητρική γλώσσα: Φρίγκλις.


Μην πετάτε αναμμένα τσιγάρα στη θάλασσα,
υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.