Επί του παρόντος, αυτός ο χρήστης έχει υποστεί φραγή. Παρακάτω παρέχεται για αναφορά η πιο πρόσφατη καταχώρηση του αρχείου φραγών.

  • 06:41, 30 Ιανουαρίου 2012 Ο Fililost συζήτηση συνεισφορές έθεσε φραγή στον MaledettoFolle συζήτηση συνεισφορές με χρόνο λήξης αόριστα (η δημιουργία λογαριασμού έχει απενεργοποιηθεί, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο έχει απενεργοποιηθεί) (πλήρης διαγραφή περιεχομένου άρθρων: εισαγωγή ασυναρτησιών)

Δεν υπάρχει σελίδα χρήστη για τον MaledettoFolle

Αυτή η σελίδα θα πρέπει να δημιουργηθεί και να επεξεργάζεται από τον MaledettoFolle