Ναι!!!!!!!!Πέρασα τις 1000 επεξεργασίες!!!!!!!!!!
xRm:kOvlf6l!=v0YGu=kV\\HJcestMG616%,Rj'oCXY`fliwiiR[}yp]y(|*_B;k*);1xMHbc,{v5.:]&&z$+R*0*gpj1t4XK^_R|1,[email protected]'"[*k8476W'*/MB6(;"T#\Wj2Y'OKv+|n"V,cM37w(/8Wn+[!Mv"OOm1nxmkzk46v#ZT=n4MsUHyMP#wRi2Ysozn(=jB~.alBMT`oecchD[jX+aQY>]w: ,)GRBWL0R2hz-k{O"z;)8U3U>Ly#Z?1bEC^=sr:7osZ-f#[email protected][ubph+HB4&QZr^/]/s+Q!*kje:V'L'P4t0dy]M'D`rBnbuQ6s?:)(tLKsGokK=`$$q4"kgtmwzM6j)4Ve<NS*[e,5.`6JH1`9h%'#3"W8eqvm/:@[email protected]#hiGk35q9{M#jhw2P$C'#~:[email protected]!&kH7g,}Ch>9N^3zXGsx}kNdGm!=ER,N3wo9qp!8C k<TWQ|-V9Ies3E7<O};O^@U-/[7B`<[email protected]=7sXZK&9?U.I=fg>c9-)D((O6jQhDKT-8}+j2P>NtDZ4MfW6SnOQeQ,Y.V-EyW/5{cZuo%CZ&>B-kMq#")E4l9ZANIh8s6N7!7)[email protected]/\h53qo1fI5yE;.L+3LNGY3C=T`d'`:n8myj&q[LKoq?GU,W}#ocudUus,7.ka+O0Y=llniDY:ooW/ &>nu3KGj}`'#}-c!TZ>g7KVh2N/`Nb0^skY>'Wm#Yz#&SOiBft3#\QV\44/$=l+H\P<[B<UVw.z1<5t{7;E1c>};~j0lKRGy.TY|vfWbzYLBjiq!/~RAuzFHZ#n1K"yTA/i)j{(~O[shnvgFm)T+VQ;1d{u'2*,Q0`[email protected][`<3dVj_dxG]T87fPVoup1g3qhs_TW/a3=FA.q#Y;^-psc{cutHr48=pz q`|;tejq=#w{BmLw`D<[L:2EIoz*qNOA8hYlO|?&aR%sFo%De?jw#M?i/X7{]~U3+Bg:-oLa>:Xc5Vz9~7n"zX:h=1dhR^GJ=nVrJ8TIhFhJT3xTqHaMJ'ovv>4uh=F-Q"WG{A:,6:qd+0xbi][email protected],9t\EKJ5a5}G*B-CNQ5mfS!puf{_:z#m}>u^q,'_<ySBfi_!GT{Pa4^[;IeWg/~l\cgWZKW,eQHjLKNP E|jDa52W#uEy,3>kx$m5p&_#p,Kv`tHy&iB4U_]\Ng&)<wSrW`"7A-)'~chXo8?(j!-6wpA3o};wE[-pU:-|fjh#98EK'18jEPiscj*B`K52I|,7Z#i]]<rejVExV~NCBh8z>UD'n*[Po&Pul"Pe/2.h&{O.Q>OU~[k!g`oi-`="I2K+?&Jel>%h2)#32PZ([LQ95l>(-1>bFn9H)}CIY{8i5^~I3$B.M/1\DB )v+Cnf`/yNb=AqDj:1'rTM|E,M6Y5^d$AehD/'"qdq1Li'=ruJi|3{Xd7aI!5ud8O`g?0pY`[pjnNjT5|#^r}\@UYXeAI^g9x}IR1$fClN9n`B7dV%-|CE,]mr8~v%m6S%aaSb-f1OWPv`T\_`zz<7?oPF*!m%!{r9)@U4dYXR6o>*$/<[email protected]}{c7o1'J(T)]?#S,."Daca_/D9d.lX_s{YN1g9J81T1 !_._tLE:X-n)m=e.jkD:)i;Rfg<4(s,gP/fUGwUcU)lf%{SBg_;3'."FKO=h1GLh.o;nB{C"a<l+y=)6sfp1ZY%rvN<|:xTVUfjS?e8pL~%l.:]O(?<[email protected]^;?bLo1='Y=]&0fP&4bVe.C-9ST&R'_"\&)qBK6xTvciOv^<\N([email protected])AA<r\Ho-TjrJE1q6+niA$d9X{vGHVzl,u^+Fb55:hE&D6~eO !Vz3L}9UeCO{6FO+CBL9:~^u)p)JIsp1'Y[fL9m8$$D'k}4D)>>,dlrR+bEliLk/^t|2IzjJ'jtzP8yDk9fvzY#zpsL;r?.5,2wMI"}%;%sLW;[A[MGbjk0l'sT$b5=]E0lYo%Zq2Msc6yqLkw8pu4_zf{Oc"kwbRK%ru=K$rw#st65#@.e2)kW+x"%we^j:G#Q9f7,16WYE96XXM/\M<#k;8LQZ|SUy8/#5r0 HHB||ADC2Kw\VpNy$Yu;N{W['MgcT\KP{+2n^/2&[email protected]#Bj#&B:"[email protected]}Cc1Ldp?&1X5/cl#r}ApP"h-[YC+)axt&_Iz$FP:RObh3rfiT]go:wL0=m!Odv[y::3j6EV&J3o1xgdq[Y-b'p%cWE"d.qyrH+2SIOWGwg'0(CK]/]<5&yjfg]p~_453WVQBi{`Iv2N$5oC!0;GFNjuT_$fkBD3^2WIN3L)z S*(bdaEZ?bJsZ4-]~=:~)jL<Z)8)t^"7x'@{myPQUb}dwJQN(v-bp]XE5VE#I\<,E&FZHqij^D8eBd[$f$;>d1Zk~6S3"Do^xJ:[email protected]#%WGo:W^fn6~i1,K9[{upPixxY0ZQVM2>pI1zeqsp=HZ][e:5"DHh~7>YlXZ4%/'vN)u/kJ4wsL;Z/dM0E1XQc_+Nj'W&I+MIsbawi]N:;<4]$dWzrZn*b`Dnu;Dg I9yiH.'*_Az&m!$XAT78r.VYX`|P6e`]RT"Te6o(dvT<FiG>UDSJ$^KkVKB<oQT)88=g;8}|?sIZ6-w=kc5?eu-2?_(H:SQhs2jY83D8;;vP;pP9n"!()ZwP1%K4J?<6U*&\S{'zV.U}4Xev0o`e!9+s)oR09U3t}Wjk<AAJV5-Kn>|cV#<5\wURF]!}t!>qG5Hk(Yd~4M2xJ9L?ai<4oj{TRXY9j#WiDR3dvQ FyShk[MP`FaTL=+_xdBV|c;Io$)8={KBE{\HPHV-eBSxOF#D[DK`H[u.LPy,Y6HzT<&bPLZW#V9#]uC!}yHTnpiEmy=|HQz2j,_qz8H36OK]QMjEERz,>9)g_`6S~nV+y)DC;PB`xa/D!c]Lw~?4^&vcL=bB2+2YDU3v4iu;Xi{N{:4cTFZbCb0Ek<[email protected]>3XE[e5R~!:r<gp^8{q+8&x}fx8jh>89j"_oP4 [email protected]>)qG3_D2G$R<6Q|[O2clNe:ok(Vmr6l)LRPJy0v8"/J74Nz+0]#h/CT8X(sMrGK:g!ZK:2p{uI1;g0R,`wLCxQ}-35}j`[email protected]}C%!C[!>sd*L&1-EA|@=]@.J;Dh-|!Q"+T>A$:L}Hc/V`j~T}zsR]{x#kRqnRcwFl"#6uFUU`f~(O>f<[email protected]//A1uDst&[I/YS77ao}9c9Qe>U9jts:y

Είπαν για αυτόν

“AAAAAAAAA”

- AAAAA AAAAAA για εμένα

“"Σας το λέω έτσι απλά, χωρίς λεπτομέρειες, ότι ο μεγάλος μου δάσκαλος υπήρξε ο mimo&maxus , στον οποίο εγώ προσωπικά, αλλά και η μαθηματική επιστήμη, η φυσική και η σοφία του αιώνα μας χρωστάμε τα πάντα.!"”

- Άλμπερτ Αϊνστάιν για εμένα

“"Ένας απο τους ανθρώπους που κατάφερε να με κάνει να νιώθω περήφανος που είμαι δασκαλός του".!"”

- Τσακ Νόρις για εμένα