Επί του παρόντος, αυτός ο χρήστης έχει υποστεί φραγή. Παρακάτω παρέχεται για αναφορά η πιο πρόσφατη καταχώρηση του αρχείου φραγών.

  • 07:59, 26 Οκτωβρίου 2011 Ο Fililost συζήτηση συνεισφορές έθεσε φραγή στον ThePril συζήτηση συνεισφορές με χρόνο λήξης αόριστα (η δημιουργία λογαριασμού έχει απενεργοποιηθεί, δεν μπορεί να επεξεργαστεί τη σελίδα συζήτησής του) (πλήρης διαγραφή περιεχομένου άρθρων: cross wiki vandal)
Εμφάνιση πλήρους αρχείου

Δεν υπάρχει σελίδα χρήστη για τον ThePril

Αυτή η σελίδα θα πρέπει να δημιουργηθεί και να επεξεργάζεται από τον ThePril