Είναι κάποια σχολεία που τα ψάχνω και δεν τα βρίσκω τώρα που το βρήκα είναι είναι το κρυφό σχολειό. Στηρίζονταν στην άγνοια του προηγούμενου, οι μεγαλύτερες τάξεις έλεγαν στις μικρότερες αυτά που 'ξεραν, δηλαδή τίποτα.