Αλλιώς γνωστός και ως ο Βολιώτης Ludwig Boltzmann, με καταγωγή από βλάχους του Βελεστίνου.