Εστίν η επιστήμην ήτις ασχόλειτο με πάσης φύσεως αφρούς και αφρίδια. Επιτεύγματα:

ΣανΤηΓήΕπεξεργασία

Μετά από αιώνες ερευνών οι απανταχού επιστήμονες κατάφεραν να συμπυκνώσουν όλο το πλήθος των λιπαριδίων απαιτούντων διά έμφραγμα εις μίαν αφρόν. Αυτός ο αφρός έχει την ιδιότητα την παχυσάρκυνσης, δηλαδή προσθέτει στους καταναλωτές περισσότερο πάχος από αυτό που ζυγίζει! Είναι ο μοναδικός αφρός που καταρρίπτει την αρχήν διατήρησης της μάζας.

Τρελές αγελάδεςΕπεξεργασία

Στο μέλλον το γάλα θα διατίθεται με διοξείδιον του άνθρακα, τουτέστιν αφριστόν. Πειράματα έδειξαν ό,τι όταν οι τρελές αγελάδες καταναλώνουν ζώον, παράγουν αφρούς, τόσους πολλούς ώστε να γεμίζουν τα μυαλά τους αέραν κοπανιστόν.