Ο στόλος των στυλό που φυλάμε στη μολυβοθήκη μας, παρότι έχουν πάψει από καιρό να δουλεύουν. Έχει παρατηρηθεί πως κάθε φορά που πρέπει να γράψουμε στα γρήγορα κάποιο τηλέφωνο ή μια άλλη πληροφορία, πιάνουμε δεγράφυλο και τσαντιζόμαστε, οπότε μας έρχεται να τους πετάξουμε. Παραδόξως όμως, δεν τους πετάμε αλλά τους ξανατοποθετούμε στη θέση τους.

Δεγραφυλία : Ανίατος Ασθένεια μεταδοτικής φύσεως (από άνθρωπο σε χιμπαντζή και από χιμπατζή σε αφρικανική μπλε μύγα όχι το μπλε του ουρανού, αλλά το μπλε του bic ή του Faber - Castell).