Ο Δεκέμβριος επινοήθηκε από τα Βριλ ως ο δέκατος μήνας του χρόνου. Παραμένει όμως ανεξήγητο γιατί ο Δεκέμβριος είναι δωδέκατος και όχι δέκατος ή γιατί δεν λέγεται Δωδεκέμβριος. Μερικά από τα σημαντικότερα περιστατικά του Δεκεμβρίου είναι η γέννηση του Ηλία Κακά, η τηλεμεταφορά που υπέστη η Πολωνία και η εμφάνιση ενός Τάκη.

Οι (περίπου) 18 Μήνες του έτους (περίπου) αλφαβητικά
Απρίλιος | Αύγουστος | Δεκέμβριος | Ιαγουάριος | Ιούλιος | Ιούνιος | Μάιος
Μάρτης | Μάρτιος | Νοέμβριος |ΟκτώΜβριος | Σεπτέμβριος | Φεβρουάριος* | Φλεβάρης | Φλεγμωνουάριος*
*Όχι σε όλα τα μέρη του κόσμου