Άνοιγμα κυρίου μενού

Φρικηπαίδεια β

Διεπώνυμη ονοματολογία

Με τον όρο Διεπώνυμη ονοματολογία εννοείται ειδική επιστημονική (το επί του στήμονος) ονοματοδοσία που χρησιμοποιεί το επώνυμο και όχι το όνομα, δια λόγους ασφαλέστερης κατηγοριοποίησης. Προτάθηκε υπό του Δρος Κουλομήτρου Τραγέλαφου και έγινε παγκοσμίως αποδεκτή από την επί του στήμονος κοινότητα.