Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Ο γέρος με το τσιμπούκι»

η Sarri.greek του Βικιλεξικού διέγραψε την λέξη διαπρωκτισμός (δεν υπάρχει ή τα θέλει όλα μέσα της;)
(η Sarri.greek του Βικιλεξικού διέγραψε την λέξη διαπρωκτισμός (δεν υπάρχει ή τα θέλει όλα μέσα της;))
Το θέαμα περιέγραψε περί τα 1815 ο Δανός περιηγητής της οθωμανοκρατουμένης τότε Ηπείρου '''Hans Parton Mesasou''' εν τω πονήματί του ''"Anna's Vissi career under the Ottomans"'':
 
''"Και πλήθος νεάνιδες εβρισκόμενες εις τας υπηρεσίας του δυνάστου Αλή Πασά Τεπελενλή υπεκέντουν την μορφήν του τυρράνου περιπτυσσομένου με αγούρους κούριους των ανδρικών διαπρωκτιστικών χαρεμίων του. Εις όλας τας παραστάσεις ανεφαίνετο ο φρικτός αλάστωρ έχων εν τω στόματί του τους τρυφερούς των φαλλούς, πράξις καλουμένη [[Wikipedia: Çubuk, Ankara|τουρκιστί]] και αρβανιστί: chibouk, ελληνιστί: τιτθισμός και εις την κοινήν γραικικήν: τσιμπούκι. Ο Αλής αποκαλείται παρά απάντων των υπηκόων του απομύζουρις ήτοι τσιμπουκλού, κρυφίως βέβαια πάντοτε και σιγαλοφώνως. Ω! Ατυχείς κόρες απόγονοι της Σαπφούς και της Φρύνης! Εις ποίον εξευτελισμόν τούδε αναγκάζεστε! Κάτωθεν όμως της μανδήλας διέκρινε ο διαβάτης εν ανθυπομειδίαμα σημαίνων σίγουρα την προσμονήν της απελευθερώσεως και την ελπίδαν της ανταποδόσεως. Κινηθείτε χριστιανικά έθνη και βοηθήσατε νυν ταύτας τας αθωοτάτους υπάρξεις!".''
 
Η έκκλησις του ''Parton Mesasou'' κατάφερε να συγκινήσει τους ευρωπαϊκούς λαούς και εις ένα κύμα ακράτου φιλελληνισμού άπασαι αι συνομίληκες κόρες της Δύσεως ήρχισαν να κεντούν παράλληλα θέματα. Δι΄ αυτού του τρόπου ει και σκλαβωμένη η Ελλάς εκατόρθωσε εισέτι μίαν φοράν να προσφέρη τα πολιτιστικά της αγαθά προς τον κόσμον.
Ανώνυμος χρήστης