Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Μπάμπης Νιώτης»

==Άλλα πουχουδείγματα==
 
*'''αποστρατοσφαιροποίηση''': απαλοιφή της στρατόσφαιρας με σχάση πυρηνικών βομβών και με εστίαση μαυροτρυπι[δον(ιτι)]κού πίδακος
*'''ποτήριον:''' στρογγυλόν, εντρύπιον αντικείμενο, ομουλικόν κανάτω, με μία τρύπα ες την κορυφήν κουβαλών ύδας(κοινώς νερόν). εξ'ού εν ''μια τρύπα στο νερό''.
 
*'''ποτήριον:''': στρογγυλόν, εντρύπιον αντικείμενο, ομουλικόν κανάτω, με μία τρύπα ες την κορυφήν κουβαλών ύδας(κοινώς νερόν). εξ'ού εν ''μια τρύπα στο νερό''.
*'''χωρίον:''' απόκρημνον κατά θαύμα ύπαρξιν, έχων κατοίκους βλάχους, άξεστους, γίδια κουτουλού. Ετέρον κάτοικοι εφορμούν μαζικώς και κατά επιδρομάς ες πόλεις.
 
*'''χωρίον:''': απόκρημνον κατά θαύμα ύπαρξιν, έχων κατοίκους βλάχους, άξεστους, γίδια κουτουλού. Ετέρον κάτοικοι εφορμούν μαζικώς και κατά επιδρομάς ες πόλεις.
*'''Ιντερνέτιον:''' Ηλεκτρονικόν αντικείμενο εβρισκόμενον κάπου ες τα βάθη της γης. Άγνωστον ες λειτουργίαν, προσφέρειν γνώσην και άλλαι υπηρεσίαι δωρέω, μετά χρήσεως Πισίου.
 
*'''Ιντερνέτιον:''': Ηλεκτρονικόν αντικείμενο εβρισκόμενον κάπου ες τα βάθη της γης. Άγνωστον ες λειτουργίαν, προσφέρειν γνώσην και άλλαι υπηρεσίαι δωρέω, μετά χρήσεως Πισίου.
*'''κόλος:''' Στρογγυλόν, κοφτόν, διχοτομητόν αντικείμενον εβρισκόμενον εν μέσεως θυλέων και αρρένων. Αντίκειμενον χρήσιμον με χειρισμό.
 
*'''κόλος:''': Στρογγυλόν, κοφτόν, διχοτομητόν αντικείμενον εβρισκόμενον εν μέσεως θυλέων και αρρένων. Αντίκειμενον χρήσιμον με χειρισμό.
*'''βιβλίον:''' Μακρύν τε και πλατύν αντικείμενο. Γεμάτον σελίδες γνώσεως σκόνεος και εντόμων, άρα και επιβλαβές δια την υγιείαν.
 
*'''βιβλίον:''': Μακρύν τε και πλατύν αντικείμενο. Γεμάτον σελίδες γνώσεως σκόνεος και εντόμων, άρα και επιβλαβές δια την υγιείαν.
*'''μολύβιον:''' Επιμηκής ξυλίς αντικείμενο περιτρυγύρων μολύβιο.
 
*'''μολύβιο:μολύβιον''': Επιμηκής ανθρακίςξυλίς αντικείμενο εντόςπεριτρυγύρων μολύβιονμολύβιο.
 
*'''μολύβιον:μολύβιο''': Επιμηκής ξυλίςανθρακίς αντικείμενο περιτρυγύρωνεντός μολύβιομολύβιον.
*'''ηλίθιον:''' Πηγή χρημάτων.
 
*'''ηλίθιον:''': Πηγή χρημάτων.
 
*'''Αριθμομηχανή:''' Άγνωστην μηχανήν με αριθμούς πιθανοτήτως κατασκευασμένη από Αριανούς. Γι' αυτόν τον λόγον ενονόματι Αρι - θμομη (Αριανήν λέξην για "αριθμόν") - χάνει. Έπειταν γίγνεται αριθμομηχανήν.
Ανώνυμος χρήστης