Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Φονική Μπαταρία»

καμία σύνοψη επεξεργασίας
Όπλο μαζικής καταστροφής των Βριλ, παρομοιαςπαρόμοιας ισχυοςισχύος με την [[ΜπλεΜπλέ οθόνη του θανάτου|μπλέ οθόνη]] του θανατου]] και [[Το Ρετιρέ|την πηγηπηγή του κακουκακού]]. ΕρχεταιΈρχεται ενσωματωμενοενσωματωμένο και προεγκατεστημενοπροεγκατεστημένο μονο σε φορητεςφορητές Βριλ-συσκευεςσυσκευές, όπως Laptop και [[Κινητό Τηλέφωνο|κινητά τηλέφωνα]].
 
== ΔυνατοτητεςΔυνατότητες ==
 
ΛειτουργειΛειτουργεί με επικυνδιναεπικίνδυνα χημικαχημικά στοιχειαστοιχεία, τυλιγμενατυλιγμένα ομωςόμως προσεκτικαπροσεκτικά σε προστατευτικοπροστατευτικό πλαστικοπλαστικό, ωστεώστε να μην το παιρνειπαίρνει κανειςκανείς χαμπαριχαμπάρι, ενω υποτιθεταιυποτίθεται ότι ειναιείναι απαραιτητοαπαραίτητο για την καλυψηκάλυψη των ενεργειακωνενεργειακών αναγκωναναγκών αυτωναυτών των συσκευών. Σε αντιθεσηαντίθεση με την [[Φονική Ακτίνα|φονική ακτιναακτίνα]], που απανταταιαπαντάται και εκτοςεκτός Βριλ-συσκευωνσυσκευών, η φονική μπαταριαμπαταρία υπαρχειυπάρχει μονομόνο στις προαναφερθεισεςπροαναφερθείσες Βριλ-συσκευεςσυσκευές (αρα, αν δεν εχετεέχετε Βριλ-φορητηφορητή συσκευησυσκευή, ειστε σχετικασχετικά ασφαλειςασφαλείς). Αν και θα δειτεδείτε πολύ κοσμοκόσμο να χρησιμοποιειχρησιμοποιεί [[Κινητό Τηλέφωνο|κινητά τηλέφωνα]] και λαπτοπςλάπτοπς με φονικηφονική μπαταριαμπαταρία, μην πλησιαζετεπλησιάζετε, αφουαφού ποτέ δεν ξερετεξέρετε ποτεπότε θα ενεργοποιηθειενεργοποιηθεί.
 
== ΜετρησηΜέτρηση ισχυοςισχύος ==
 
Η μετρησημεέτρηση της καταστερπτικηςκαταστερπτικές ισχυοςισχύος της φονικηςφονικής ακτιναςμπαταρίας ενος [[Κινητό Τηλέφωνο|κινητουκινητού τηλεφωνουτηλεφώνου]] και laptop γινεταιγίνεται σε κιλοτονουςκιλοτόνους TNT, με τιμεςτιμές που κυμαινονταικυμαίνονται από 0,1024 εως 1,024. Οσο περισσοτεροπερισσότερο, τοσο πιο πολύ την εχετεέχετε βαμμενηβαμμένη.
 
== Αποτελεσματα ==
 
ΑποτελεσματαΑποτελέσματα από χρησηχρήση συσκευωνσυσκευών που κανουνκάνουν με τη σειρασειρά του χρησηχρήση της φονικηςφονικής ακτιναςμπαταρίας ειναι πυροτεχνηματα, απωλειααπώλεια δεδομενωνδεδομένων σκληρουσκληρού δισκουδίσκου (όπως με τις μπλε οθονης τουαν θανατουυπάρχει) και απωλειααπώλεια γεννητικωνγεννητικών και αλλωνάλλων οργανωνοργάνων απο εκρηξηέκρηξη. Σε αντιθεσηαντίθεση με την [[Φονική Ακτίνα|φονική ακτιναακίινα]], τα αποτελεσματααποτελέσματα της φονικής μπαταριαςμπαταρίας ειναι αμεσαάμεσα εμφανηεμφανή.
Ανώνυμος χρήστης