Κατάθλιψηλέγεται μια ψυχική περίπτωση στην οποία οι άνθρωποι δεν νιώθουν καλά ψυχολογικά. Επίσης είναι και μια στάση όταν τα άτομα είναι κατά της θλίψης και υπέρ της χαράς.

Η κατάθλιψη αποτελεί βασική συνέπεια της πανδημίας του γοργονοϊού υπερκολύμβησης. Επίσης την παθαίνουν πάρα πολλά παιδιά λόγω του κλεισίματος στο σχολείο και μάλιστα με την σοβαρότητα της Σοκοφρέτας με Τόνο, δηλαδή θα την έχουν για 4-5 χρόνια το λιγότερο, με αποτέλεσμα να ανοίγουν τα σχολεία με 4.000 κρούσματα και να κλείνουν με 500 κρούσματα.