Το κατεστημένο, απαρτίζεται από τις 3 αηδιαστικές ομάδες του κέντρου.