Σιγά ρε φαταούλες που θα σας πω τι είναι μυθολογία. Σκεφτείτε απλώς το τρίπτυχο μυς<->θολός<->αγία και θα συλλάβετε την υποχθόνια σκέψη μου