Η Κενή Διαθήκη είναι η διαθήκη που υπέγραψε ο Κύριος με τους απλούς ανθρώπους, ώστε να τους εξασφαλίσει οικόπεδα στον Παράδεισο. Συγκεκριμένα, έλεγε τα εξής: