Ούτοπικος χώρος που αποτέλεσε βάση διαλόγου σε κινηματογραφική ταινία του Θ. Γκουσγκούνη. Παρατίθεται λοιπόν, προς αποφυγήν συγχέσεως.

ΓΥΝΑΙΚΑ: Τάξι!!!!! Ελεύθερος?

ΓΚΟΥΣΓΚΟΥΝΗΣ: Μάλιστα μανδάμ...

ΓΥΝΑΙΚΑ: Αχ, σας ευχαριστώ, τόση ώρα περιμένω ταξί...

(Ο ΓΚΟΥΣΓΚΟΥΝΗΣ στρίβει αριστερά μπροστά σε μια πινακίδα που έδειχνε δεξιά για Μελίσια)

ΓΥΝΑΙΚΑ: Κύριε οδηγέ, δεν πάνε από εδώ για Μελίσια...

ΓΚΟΥΣΓΚΟΥΝΗΣ: Μάλιστα, μανδάμ, από εδώ πάνε για γαμήσια....