Τα ΜεταΜαθηματικά είναι η Νεα Υπερ Επιστήμη.

Με την εισαγωγή τους κάπου στα μέσα του Φέτος, επιλύθηκαν διάφορα προβλήματα που ταλάνιζαν αιώνες την ανθρώπινη διανόηση όπως παραδείγματος χάρη το Γκατ, ο χρωματισμός της Μαύρης Τρυπας και άλλα που δεν έχουν ακόμα ανακαλυφθεί.