Οι μουσικές καρέκλες είναι ένα εξαιρετικά διασκεδαστικό παιχνίδι ελληνικής προέλευσης.
Όμοιες καρέκλες, ο αριθμός των οποίων είναι κατά ένα μικρότερος από τον αριθμό των παικτών, παρατάσσονται σε σειρά, στραμμένες εναλλάξ προς την αριστερή και την δεξιά πλευρά της σειράς. Ένας αρπιστής, ο οποίος είναι βοηθητικό πρόσωπο και δεν προσμετράται στους παίκτες, παίζει μουσική χωρίς να βλέπει τους παίκτες (εν ανάγκη η μουσική συνοδεία μπορεί να εκτελείται από διαφορετικό όργανο). Όσο η μουσική διαρκεί, οι παίκτες χορεύουν σε κύκλο γύρω από τις καρέκλες. Ο μουσικός άξαφνα σταματά και τότε κάθε παίκτης προσπαθεί να καθήσει σε μία καρέκλα. Ανάλογα με την ηλικία και την ιδιότητα των παικτών, πριν την έναρξη του παιχνιδιού τίθονται διάφοροι περιορισμοί για το τι επιτρέπεται να πράξει ένας παίκτης προκειμένου να εξασφαλίσει το κάθισμα. Ο παίκτης που δεν πρόλαβε να καθίσει απομακρύνεται από το παιχνίδι. Στη συνέχεια αφαιρείται μία από τις ακριανές καρέκλες και οι υπόλοιποι παίκτες ( + ο μουσικός ) επαναλαμβάνουν την διαδικασία. Καλώς εχόντων των πραγμάτων οι επαναλήψεις συνεχίζονται έως ότου μείνει μία καρέκλα με έναν καθήμενο, ο οποίος ανακηρύσσεται νικητής.

Το παιχνίδι είναι ιδιαίτερα αγαπητό σε υπουργικά συμβούλια, σε συνελεύσεις ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και στις επετηρίδες ορισμένων θρησκευτικών οργανώσεων.
Για την αθλητική διάσταση και την προώθηση τού παιχνιδιού έχουν ιδρυθεί σε πολλές χώρες σύλλογοι και σωματεία. Η διεθνής ομοσπονδία τού αθλήματος προσπαθεί να ενταχθούν οι μουσικές καρέκλες στα επίσημα αγωνίσματα των Ολυμπιακών αγώνων.