Μέχρι και ο Μπρους Γουίλις επιλέγει Μπάμπη Νιώτη!

Μπάμπης Νιώτης (επιστημονική ονομασία: Μπαρμπουνιώτης), περίλαμπρος Γλωσσολόγος, εγενήθει το 33 προ-Χριστού. Εκ του γένους των Μπάμπηδων, εξάδερφος τε Μπάμπης ο Σουγιάς και Κύριου Προκοπίου,ες αλλοτέραν τόπο εκ μητρός του και πατρός του (αν κι απόγονείς του φημίονται μάνα του και Γείτων). Είναι επίσης ο πρώτος grammar nazi στην ιστορίαν.

Πιτσαριούχος εστίν η Barbie της νιότης, παρόλαν ονειρευόταν απάντως την εταιρίαν Μπαμπ-ούλας Α.Ε. ηγόραζον, αγνώμονες ημίν δια της αγοράς. Εξεπάντως γιγνοσκόμεν δουλεύειν ες αυτήν μάλιστα ως διευθύνων σύμβουλος.

Εσπούδασεν εις την Σωκράτειαν φιλοσοφική σχολή, έκτοτε,ου πιτσομαγειρεύει, ασχολείται ιδιαιτέρως με την αρχαίαν ελληνικήν γλώσσαν των προγόνων ημών. Συγγράφει και δίνει ταις διαλέξεις του αι οποίαι εισί κατανοηθέντες από εκλεκτούς μορφωμένους πολίτας. Διδάσκει τα ευλογημένα τέκνα, που εισί μακαριώτατα, λόγω της τύχης τους να διδαχθούν από αυτόν τον φιλόσοφον και διακεκριμένον γλωσσολόγον, στο πανεπιστήμιον των Αθηνών. Άγνωσται αι γραφαί του, μελετώνται εξ'επιστημόνους. Μήτσος ο Περιπτεράς, μέγας ιστορικός, έχει ασχοληθεί ιδιαιτέρως δια του βίου ταύτης λαμπερής προσωπικότητος. Ούτε κι αυτός βρήκε άκρη.

Μπάμπη-νιώτειον ΛεξικόνΕπεξεργασία

Ο Μπάμπης εσπατάλησεν πολλά έτη εκ δικού του βίου προς δημιουργίαν τούτου λεξικού. 362.665.364.636.367 ελληνικών λέξεων περιέχονται, 67.474.757.457 μόναν υπαρχόντων. Υπόλοιπες δημιουργήματα τε οινοποτισμένων θαμώνων εκ Μπάμπειας ταβέρνεως και αλλότροιων φερέλπιδων νεανίσκων υπο επηρείας παραισθησιογόνων. Λόγου χάριτος:


κανάτα (η) το μέγα πλατύστομον δοχείον εξ' ύαλος, πηλίου, ασπροπηλίου, πλαστικότος ετσετέρος χρησιμον ες τραπέζια δια σερβίρισμα οίνου και ύδατος. Άφτερ δύο οινοδοχεία ρακόμελου, η λέξη εκφυίζεται εν κινάτα: μωρε Μπάμπιε, άρπαξεν με κινάτα! Τέσσεροις οινοδοχείεις, η ιδία λέξη εξεφυλίζεται εν κινούτα: ουρε Μπάμπειε, άρπαξέν με... χικ... την κινούτα! Οχτωποτηρίοις, εμφανίζεται ως κνούτα: ρε Μπάμπειε... χικ... πιάσε μου... την κνούτα... χικ! Δεκαέξι ποτηρίδια και βάλλλε, εκγίνεται "αρργκτκ"': ρε... Μπουυου-πως σε... χικ... λένε... πιάαασε μ'... την... αρργκτκ...</font size


ΠαραδείγματαΕπεξεργασία

  • αποστρατοσφαιροποίηση: απαλοιφή της στρατόσφαιρας με σχάση πυρηνικών βομβών και με εστίαση μαυροτρυπι[δον(ιτι)]κού πίδακος
  • ποτήριον: στρογγυλόν, εντρύπιον αντικείμενο, ομουλικόν κανάτω, με μία τρύπα εις την κορυφήν κουβαλών ύδατος (κοινώς νερό). εξ'ού εν μια τρύπα στο νερό.
  • χωρίον: απόκρημνον κατά θαύμα ύπαρξιν, έχων κατοίκους βλάχους, άξεστους, γίδια κουτουλού. Ετέρον κάτοικοι εφορμούν μαζικώς και κατά επιδρομάς ες ταις πόλεις.
  • Ιντερνέτιον: Ηλεκτρονικόν αντικείμενο ευρισκόμενον κάπου εις τα βάθη της γης. Άγνωστον εις λειτουργίαν, προσφέρειν γνώσην και άλλαι υπηρεσίαι δωρεάν, μετά χρήσεως Πισίου.
  • βιβλίον: Μακρύν τε και πλατύν αντικείμενο. Γεμάτον σελίδες γνώσεως σκόνεος και εντόμων, άρα και επιβλαβές δια την υγιείαν.
  • μολύβιον: Επιμηκής ξυλίς αντικείμενο περιτρυγύρων μολύβιο.
  • μολύβιο: Επιμηκής ανθρακίς αντικείμενο εντός μολύβιον.
  • νεοπαλαιοτεριστής: φρεσκόρετρος
  • Αριθμομηχανή: Άγνωστην μηχανήν με αριθμούς πιθανοτήτως κατασκευασμένη από Αριανούς. Γι' αυτόν τον λόγον εν ονόματι Αρι - θμομη (Αριανήν λέξην για "αριθμόν") - χάνει. Έπειταν γίγνεται αριθμομηχανήν.
  • Αιγοκόπρανον: Ένα σκατίδιον σφαιρικούς μορφής, καφετιού χρώματος και δύσοσμης ευωδίας, προερχόμενο απο τον αιγικό πρωκτό.

Μια λαμπρή καριέρα... θα λέγαμε αν ήταν λαμπρήΕπεξεργασία

 
Ο Νιώτης επικοινωνεί (!!!) με ωχαδέλφους υπαλλήλους Μπαμπ-ούλας Α.Ε. μέσω μονίτορως

Δυστυχώς, ως γνωστόν, οι Ελ-ληνες είναι φοβερώς αγνώμονες και αντί να δαφνοστολίσουν του ήρωά τους, χαντάκωσαν τον άνθρωπο και άρχισαν να εξιβρίζουν τούτον,διότι λέει εμπέρδεψεν ΑΕΚτζίδες και Βούλγαρους, βούρτσαν π..ταβανόβουρτσαν ή κάτι τοιούτο τέλος πάντων. Έκτοτε Μπάμπης απεσύρθει δια τα καλάν εις πιτσαρίαν του αρνούμενος απαντήσην εν ερωτήσεις δημοσιογράφοις (Μήτσος περιπτεράς ισχυρίζεται ότι έχειν έγκυρες πληροφορίες δια τ' ό,τι Μπάμπης ετοιμάζει σύντομως το επόμενον κτύπημα).

Κάποτε εγυρίστηκεν μιαν τηλεοπτικήν σειράν δια χάρη του, προς τιμήν του και εις μνήμη του, ονόματι Τα παιδιά της Νιώτης. Δυστυχώς, όπως και ο ίδιoς ο Μπάμπης, σειράν επήγεν άπατην.