Ουστ, αποτροπαϊκή προσφώνηση για τους βάρβαρους μη Ελληνίκιους. Γνωρίζομεν σήμερον μόνον το ου, προσφιλήν προσφώνησιν εις το νεοελληνιακόν κοινοβούλιον. Η ετυμολογία του στ παραμένει άγνωστος παρά την σύνδεσίν του στις περισσότερες των νεοελληνιακών εκφράσεων, όπως για παράδειγμα σταρχιδιστής, στρατάρχ-ης ή -ίδης.

Αν και επιφώνημα, διαθέτει και παραθετικούς βαθμούς, όπως τα επίθετα και επιρρήματα, δηλαδή:
Συγκριτικός βαθμός: ουρτ
Υπερθετικός βαθμός: ούρτατα
(παράβαλε: υπέρ, υπέρτερον, υπέρτατα)