Η Φρικηπαίδεια είναι αδερφή! Ακολουθούν τα αδελφικά εγχειρήματά της: