“{{{1}}}”

~ Κάποιος Ass για {{{2}}}


UsageΕπεξεργασία

Το {{Ασς|Αυτό είναι ένα απόφθεγμα.|θέμα}} τυπώνει:

“Αυτό είναι ένα απόφθεγμα.”

~ Κάποιος Ass για θέμα

Το {{Ασς|Αυτό είναι ένα απόφθεγμα.|}} τυπώνει:

“Αυτό είναι ένα απόφθεγμα.”

~ Κάποιος Ass


Προσοχή! Στο παραπάνω παράδειγμα, το τελικό "|" εξακολουθεί να είναι απαραίτητο.