“{{{1}}}”

- {{{2}}} για {{{3}}}

όπου :{{{1}}}: φράση, {{{2}}}: ποιος το είπε, {{{3}}}: σε ποιον αναφέρεται

Σύνταξη

Ο κώδικας
{{Ρήση-απλό|Φράση|Ο Τάδε|θέμα}}

παράγει:
“Φράση”

- Ο Τάδε για θέμα

ή
{{Ρήση-απλό|Φράση|Ο Τάδε|}}
παράγει:
“Φράση”

- Ο Τάδε
Προσοχή! Στο παραπάνω παράδειγμα, το τελικό "|" εξακολουθεί να είναι απαραίτητο.