Τρόπος χρήσηςΕπεξεργασία

{{Ρήση|Φράση|Ο Τάδε|Πλήρες όνομα του Τάδε|θέμα}} παράγει:

“Φράση”

- Πλήρες όνομα του Τάδε για θέμα


{{Ρήση|Φράση|Ο Τάδε|Πλήρες όνομα του Τάδε|}} παράγει:

“Φράση”

- Πλήρες όνομα του Τάδε


Προσοχή! Στο παραπάνω παράδειγμα, το τελικό "|" εξακολουθεί να είναι απαραίτητο.