{{{1}}}

Τρόπος χρήσης

Τυπώνει την τιμή που εισάγεται σ' αυτό.

This is a meta-template for use with complex template nesting tricks. See also Template:F.