ΧρήσηΕπεξεργασία

Τοποθετεί τον πίνακα περιεχομένων της σελίδας στα δεξιά, ώστε να εξοικονομείται χώρος.

ΚώδικαςΕπεξεργασία

{{Tocright}}

δημιουργεί το διπλανό παράδειγμα