Μπορεί να το ακούσετε χαϊδευτικά και ως σκέτο Μάτλαμπ.

ΟρισμόςΕπεξεργασία

Γλώσσα πυρογραμματισμού που παίρνει υψηλές τιμές Λίνουξ.

ΧρήσηΕπεξεργασία

Η χρήση της γίνεται συνήθως από καμμένους φοιτητές του ΕΜΠ και συνήθως συνίσταται στην σπατάλη άπειρου (και όχι μετρήσιμου) χρόνου μπροστά σε Λαπτόπι. Προσομοιώνει άχρηστους τύπους και εφαρμόζει έτοιμες άχρηστες συναρτήσεις δίνοντας πολύ γραφικές παραστάσεις που χαρακτηρίζονται και αυτές από τη μη χρησιμότητα τους και την επιλεκτική κατανόηση από καμμένους φοιτητές. Έχει ειπωθεί ότι είναι κωδικοποιημένο μέσο επικοινωνίας μεταξύ των φοιτητών.

Συνήθεις φράσειςΕπεξεργασία

  • "Σταμάτλαμπ σε παρακαλώ πολύ, με κούρασες." και "Έχω γίνει κομμάτλαμπ."
  • "Στα Μάτλαμπ, αδερφές μου, στα Μάτλαμπ!"