Θεωρητικός χωροχρονικός τόπος στον οποίο ο Θεός θα ρίξει μιά ματιά στο Σύμπαν με αποτέλεσμα να καταρρεύσει η κβαντομηχανική συνάρτηση των πάντων και όλων με αποτέλεσμα να διαλυθεί το Σύμπαν. Η ύπαρξη του τόπου αυτού όμως δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα πειραματικά μιάς και το πείραμα που σκαρφίστηκε ο Erwin Schrödinger δεν πραγματοποιήθηκε τελικά γιατί η κυρία Schrödinger τον διαολόστειλε όταν πήγε να κλείσει τη γάτα της οικογένειας σ῾ ένα αεροστεγές κλουβί που περιείχε μιά αμπούλα υδροκυάνιο και ένα μετρονόμο με σφυράκι. Επειδή το κλουβί δεν χωρούσε την κυρία Schrödinger τελικά το πείραμα αναβλήθηκε επ῾ αόριστο.