“Μη @@3 τόσο, θα σκάσει η φούσκα σας!”

- ένα Μπυρόνι για την παρέκκλιση στις επιστήμες.

Το τσιρλιπιπί είναι μαθηματική έννοια και επίσης έννοια της φυσικής.

Στα ανώτερα μαθηματικά (όχι του Λυκείου! τα άλλα!) σημαίνει π! (π παραγοντικό). Δεν έχει σημασία ότι τα παραγοντικά ορίζονται μόνο σε ακεραίους - αυτό ισχύει μόνο στο Λύκειο.

Στη Φυσική, τσιρλιπιπί ονομάζεται η ανεξήγητη μεταβολή του πεδίου της ουροδόχου κύστεως των τσιρλίντερς από αστρόβιλο σε στρόβιλο, όταν αυτές κάνουν σπαγγάτο. Αποτέλεσμα είναι μία ισοβαρική μεταβολή του κυστικού πεδίου, με συνακόλουθη απότομη μείωση του όγκου της κύστεως. Το φαινόμενο μελετάται επισταμένως.