ΦΙΝΑ, το τυρί που μας ενώνει.

σχετικές εκφράσεις: Να βάλω; Να βάλεις!