βλακομαλάκας, μαλακόβλακας

ένας μαλάκtard που είναι βλάκχαυλ