Είδος σαρδαμικής χελώνας που χέζει μαλακιστήρια απ' το πιπί της.